om musikkbarn.no

Gledet meg

musikkbarn.no ble etablert i 2010 og drives av musikkpedagog Lars Lødemel Iversen. Han er utdannet barnehagelærer (HiO) med musikk som fordypningsenhet. Han har også videreutdanning i musikkpedagogikk for barnehage og grunnskole (Barratt Dues musikkinstitutt). Lars jobber som musikkpedagog i Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka musikkbarnehage på Jessheim, og har jobbet som musikklærer i musikkbarnehagen ved Barratt Dues musikkinstitutt.

musikkbarn.no ønsker å formidle musikk til barn i førskolealder gjennom kursing av barnehageansatte og musikkbarnehage. Kurset passer også for de som jobber i småskolen.