kurs for barnehager

musikkbarn.no tilbyr kurs i musikk for barnehageansatte.

Kurset skreddersys i forhold til antall ansatte i personalgruppen og alderstrinn på avdelingen. I tillegg til at deltagerne får et variert repertoar med musikkaktiviteter, er kurset også en inspirasjon til å fylle barnehagen med noe nytt. De ansatte i barnehagen får musikalske opplevelser sammen, noe som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Innhold:

  • Musikkaktiviteter for 1-2-åringer
  • Musikkaktiviteter for 3-6-åringer
  • Kurset varer fra minimum 3 timer og utover. Underveis lærer kursdeltakerne musikkaktiviteter gjennom praktisk utfoldelse. Vi fokuserer på dans, sang, rytmeaktiviteter, sangleker, ukulelespill og lytteaktiviteter.
  • Kurset kan gjennomføres i forbindelse med planleggingsdager eller personalmøter, på dag eller kveldstid. Det er også mulighet for at det kan utvides med en musikkstund med barnegruppen for å vise ulike aktiviteter i praksis.
  • Målgruppen for kurset bestemmes etter eget ønske. Enten inneholder kurset aktiviteter kun for 1-2-åringer eller kun for 3-6-åringer. Det er også mulig å få en blanding for alle i barnehagen(1-6år).

Send e-post for pristilbud

musikkbarn.no tar oppdrag både i Oslo og Akershus, hele landet og hele den store verden!